Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel, sektörel yada genel kapsamlı teşvikler verilmektedir.

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, bölgeler esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75’e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir.

 

Kalkınma Ajansı Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

  • Proje Belirleme (Projelerin Kalkınma Ajansı’nın istediği kriterler açısından incelenmesi
  • Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
  • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  • Proje Dosyasının Oluşturulması
  • Proje Başvurusunun Yapılması
  • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi