Yatırım Teşvikleri

  • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ.

  • Yeni Belge İşlemleri
  • Revize Talepleri İşlemleri
  • Süre Talepleri İşlemleri
  • Kapatma Talepleri İşlemleri
  • İptal Talebi İşlemleri.

TURİZM TEŞVİK BELGESİ

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ.

  • Turizm Teşvik Belgesi
  • Turizm Yatırım Belgesi Talebi
  • Turizm İşletme Belgesi Talebi
  • Yatırım ve İşletme Belge Değişikliği