Kurumların İnsan Kaynakları alanında kurulum, iyileştirme ya da geliştirme alanlarındaki ihtiyaçlarına karşılık aşağıda detayları belirtilen danışmanlık desteğini vermektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

İnsan Kaynakları denetimi şirketlerin mevcut insan kaynakları politikaları, prosedürleri, sistem ve dokümanlarının gözden geçirilmesini ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Şirketlere verdiğimiz denetim hizmeti sonucunda sunduğumuz detaylı rapor, yapılması gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
 • Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
 • İş yerinde iş  ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
 • İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.
 • İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların hukuki sürece taşınmadan Barışçı Yoldan Çözümü,
 • İş yerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı.
 • SGK / İşkur Teşvikleri ve İşkur İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

Çalışan memnuniyeti anketi; çalışanların firmalarına ve yönetim ekibine duydukları güven, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri, sorumluluk ve aidiyet hislerinin ölçüldüğü ve çalışan memnuniyetini temel alan bir çalışmadır.

Araştırmayı firmanızın yapısı ve özelliklerine uygun olarak şekillendiriyor ve araştırma sonuçlarına göre alınması gereken aksiyonları beraber planlıyoruz.

PERSONEL EL KİTABI

Şirket yapılarının gözden geçirilmesinin ardından kuruma özel çok kapsamlı Personel El Kitabı oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları strateji ve prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi, şirket uygulamalarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesini ve tüm süreçlerin standart hale gelmesini sağlamaktadır.

Personel El Kitabında çalışma şartları, işe alım ve işten çıkış prosedürü, etik ve disiplin prosedürü vb. gibi birçok konu yer almaktadır. Ayrıca süreçlerde kullanılan tüm formlar şirket yapısına uygun olarak oluşturulmaktadır. Personel El Kitabının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve değişen iş/ piyasa koşulları, mevzuat ve şirket politikalarına uygun hale getirilerek güncel tutulması önemlidir.