Web Hizmetleri / İnternet Yayımcılığı

Şirketiniz için ya da kişisel ilgi alanınız için internette olmak istiyorsunuz. Ancak bunun için ne yapanız gerektiğini bilmiyor veya doğru kararları almakta zorlanıyorsunuz. İşte tam olarak bu noktada Be.{Creative} devreye giriyor. Size işiniz için ya da ilgilendiğiniz alan için doğru tasarımı ve olması gerek web sitesini, sizin fikirleriniz doğrultusunda şekillendirip ortaya çıkartıyoruz.Daha Fazlası »

Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal Medya’nın firmanızın ya da markanızın ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Sosyal Medya Yönetimi sırasında markanızı zedeleyecek tüm olumsuzluklar göz önünde bulundurularak marka bilinirliği ve etkileşimi arttıracak şekilde sosyal medya paylaşımlarınıza yön veriyoruz.

Sosyal Medya’da organik takipçi kazanma ve reklam hedeflemelerinin öneminikavramış ve bununla beraber takipçilerle etkileşim kurabileceğimiz stratejilerle Sosyal Medya Yönetimini sağlıyoruz.Daha Fazlası »

SEO ve SEM Uygulamaları

SEO Danışmanlığı kapsamında öncelikle sektörünüzü, rakiplerinizi inceleyerek gerekli olan SEO Analizleri yapılmaktadır. Bu SEO analizleri; sitenizin SEO açısından eksiklikleri, rakipler ile kıyaslaması, doğru anahtar kelimelerin belirlenmesi, alternatif kelimelerin belirlenmesi ve SEO planlarının çıkartılmasını ve uygulanmasını kapsamaktadır.Daha Fazlası »

Dijital Marka Yöneticiliği

Dijital marka yönetimi, online platformlar üzerindeki tüm pazarlama ve iletişim kampanyalarıdır. Önem arz eden kısmı ise sosyal medyada alınan olumsuz yorumları olumluya çevirmektir.

Bu stratejilerin oluşturulması markanın yüzünün ve ürünlerin hedef kitleye doğru bir şekilde aksettirilmesi için Dijital Marka Yöneticiliği hizmetimizden yararlanabilirsiniz.Daha Fazlası »

Dijital Pazarlama

Dijital kanalları kullanan verimli bir pazarlama yöntemi. Bu kanalların önde gelenleri ise; internet, sosyal medya ve mobil platformlardır.

Geleneksel pazarlamanın üretim ve hizmeti baz alan anlayışını geride bırakan yeni bir anlayış yaratılıyor, müşteri deneyimini artırmak ve interaktif markalar inşa etmek için çalışılıyor. Günümüzde dijital pazarlama, tüketici davranışına benzersiz yaklaşımı ile yalnızca yeni bir pazarlama trendi olmanın çok ötesinde.Daha Fazlası »

Be.{Creative} Çalışma Modeli

1.Adım
2.Adım
3.Adım
4.Adım
5.Adım
6.Adım
7.Adım
8.Adım
9.Adım
10.Adım
İlk önce müşterinin (şahıs/firma) talebini dinleyerek ihtiyacının ne olduğu tespit edilir, ardından ihtiyaca yönelik analizler yapılır.
Yapılan analizler neticesinde müşterinin ihtiyacı doğrultusunda alternatif fikirler ve öneriler sunulur.
İş ile ilgili teknik ve mali tüm detayları açıkça belirten fiyat teklifi hazırlanarak müşteriye iletilir.
Fiyat teklifinin onaylanmasının akabinde resmi iş sözleşmesi ve ödeme planı karşılıklı olarak imzalanarak bir nüshası müşteriye verilir.
Müşterinin Sözleşmeyle belirlenmiş olan toplam rakamın, %50 sini belirtilen banka hesabına yatırmasını takiben projeye başlanır.
İşin kategorisine göre müşteriden alınması gereken doneler müşteriden alınarak ilgili birime iletilerek projeye başlanır.
Tasarım gerektiren tüm işlerde hazırlanan alternatif tasarımlar müşteri onayına sunulur, müşterinin karar verdiği tasarım üzerinden işe devam edilir.
İş tesliminden önce proje müşteri ön onayına sunulur, yapılması istenen değişiklik varsa son değişiklikler yapılır ve teslime hazır hale getirilir müşteriden onay istenir.
Müşteri onayı alınan iş, sözleşmede belirtilen teslim tarihinde müşteriye teslim edilir.
İşe ait fatura kesilerek müşteriye iletilir.